Online: 384 Witaj, zaloguj się do naszego serwisu lub zarejestruj się i załóż bloga!

Wstęp

Niniejszy regulamin obowiązuje w całym serwisie LookMe.pl (zwany dalej Serwisem), dotyczy wszystkich użytkowników zarejestrowanych w serwisie. Określa prawa i obowiązki użytkowników. Regulamin ten może ulec zmianie bez informowania o tym użytkownika. Ostatnia zmiana regulaminu miała miejsce 25 stycznia 2008 roku, aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem http://www.lookme.pl/info/regulamin/.

§ Definicje

Serwis/Portal – strona o adresie www.lookme.pl, na której można umieszczać swoje fotografie oraz je komentować i oceniać.

Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w serwisie.

Konto – konto posiada każdy użytkownik serwisu, jest to zbiór zapamiętanych ustawień i zasobów dla każdego użytkownika. Zostaje one wyświetlone w formie Profilu. Każdy użytkownik przypisany jest do swojego konta i posiada unikalny klucz liczbowy, zwany ID.

Profil - Miejsce pod adresem www.LookMe.pl/profil/login gdzie umieszczone są  zdjęcia i dane użytkownika.

Głos/Komentarz - osobista ocena/wypowiedź wystawiona przez użytkownika.

§ 1 Rejestracja w Serwisie

Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

 1. Rejestracja w Serwisie jest darmowa.
 2. Zarejestrować się w Serwisie mogą osoby, które ukończyły 13 lat.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania maksymalnie 3 kont w serwisie, aby założyć kolejne należy usunąć poprzednie.
 4. Podczas rejestracji osoba rejestrująca się podaje login. Za pomocą loginu będzie możliwy późniejszy dostęp do Konta, poprzez logowanie. Login nie może zawierać żadnych danych kontaktowych, loginów skype, numerów telefony lub GG itp.
 5. Podczas rejestracji osoba rejestrująca się musi podać swoje dane, które są wymagane do prawidłowego ukończenia procesu rejestracji. Zabronione jest korzystanie z adresu e-mail, którego nie jest się właścicielem.
 6. Rejestracja w Serwisie jest równoważna ze znajomością niniejszego regulaminu.
   
 7. Proces rejestracji kończy się aktywacją konta. Dane aktywacyjne dla konta są przesyłane na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 8. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym LookMe.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

§ 2 Profil

 1. Każdy Użytkownik Serwisu posiada swój własny Profil znajdujący się pod adresem www.lookme.pl/profil/login/
 2. W Profilu znajdują się dane oraz zdjęcia Użytkownika, które Użytkownik ma prawo modyfikować w każdej chwili w swoim Koncie.
 3. Profil może być oglądany przez innych Użytkowników Serwisu, w tym użytkowników zarejestrowanych i użytkowników nie zarejestrowanych.

§ 3 Konto

 1. Każdy Użytkownik w Serwisie posiada własne Konto - miejsce, gdzie może w każdej chwili zarządzać swoimi danymi i zdjęciami.
 2. Dostęp do Konta realizowany jest poprzez zakładkę Zaloguj znajdująca się pod adresem http://www.lookme.pl/zaloguj/
 3. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik ma obowiązek uzupełnienia wymaganych danych (oznaczonych w formularzach kolorem czerwonym).
 4. Użytkownik ma obowiązek zamieszczenia przynajmniej jednego zdjęcia w swoim Profilu i uzupełnienie danych.

§ 4 Zdjęcia/Filmy

 1. Użytkownik serwisu może dodać 12 zdjęć.
 2. Wstawiając zdjęcia/filmy do serwisu LookMe.pl, Użytkownik oświadcza, iż: posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie. zdjęcie przedstawia osobę Użytkownika i nie narusza w jakikolwiek sposób praw i wolności obywatelskich, a także godności osób trzecich.
 3. Zdjęcia muszą przedstawiać Użytkownika. Zabrania się umieszczania na zdjęciach innych osób (wyjątkiem są zdjęcia, na których jest wyraźnie widoczny Użytkownik).
 4. Zdjęcia nie mogą zawierać treści pornograficznej lub treści obraźliwej dla innych Użytkowników.
 5. Zdjęcia mogą przedstawiać Użytkownika z przeszłości (np. dzieciństwo). W tym przypadku sugerowane jest podpisanie zdjęcia.
 6. Moderator/Administrator ma prawo odrzucić lub usunąć zdjęcie/film Użytkownika, bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

§ 5 Głosy

 1. Użytkownik może oddawać głos na innych Użytkowników płci przeciwnej w skali 1 do 10.
 2. Głos może zostać oddany tylko raz na innego Użytkownika.
 3. LookMe.pl ma prawo zablokowania na pewien okres czasu, bądź też usunięcia Konta Użytkownikowi wobec którego jest podejrzenie o oszukiwanie przy głosowaniu. LookMe.pl nie ma obowiązku informowania o tym fakcie Użytkownika.
 4. Zabrania się w jakikolwiek sposób wpływania na średnią Użytkownika poprzez nagminne wystawianie negatywnych głosów, konsekwencją takiego działania będzie blokada konta lub całkowite usunięcie.
 5. Zabronione jest używanie programów do głosowania.

§ 6 Komentarze

 1. Użytkownik może pisać komentarze innym Użytkownikom.
 2. Użytkownik może usunąć w każdej chwili komentarze napisane przez innych .
 3. Zabrania się używania wulgarnego języka oraz obrażania innych w komentarzach, wszelkie próby obrażania/wyzywania Użytkownika będą kończyły się blokadą konta.

§ 7 Prywatne wiadomości

 1. Użytkownicy mogą wysyłać prywatne wiadomości innym Użytkownikom.
 2. Adresat wiadomości zostaje poinformowany przez Serwis o obecności nowej prywatnej wiadomości.
 3. Użytkownik zostaje powiadomiony o nowych prywatnych wiadomościach drogą mailową, Użytkownik może sobie tą opcje w każdej chwili wyłączyć.

§ 8 Pojedynki

 1. Użytkownicy mają możliwość pojedynkowania się z innymi Użytkownikami tej samej płci.
 2. Pojedynek polega na zbieraniu jak największej liczny głosów oddawanych przez wszystkich Użytkowników.
 3. Pojedynek trwa 7 dni i przez ten okres znajduje się w dziale Pojedynki.
 4. Zwycięzcą pojedynku jest Użytkownik, który otrzymał większą liczbę głosów.
 5. W celu rozpoczęcia pojedynku Użytkownik wymawia pojedynek drugiemu Użytkownikowi poprzez opcje Wyzwij na pojedynek znajdującą się w profilu Użytkownika i czeka na akceptację pojedynku. Drugi Użytkownik może przyjąć pojedynek (wtedy pojedynek rozpoczyna się) lub po prostu odrzucić go.
 6. Aktualne oraz zakończone pojedynki widoczne są w Profilu.
 7. Nowe pojedynki widoczne są na Koncie po zalogowaniu się Użytkownika na konto.

§ 9 Kluby

 1. Każdy Użytkownik może dołączyć do nieograniczonej ilości klubów.
 2. Użytkownik może posiadać maksymalnie 5 klubów, w celu posiadania większej ilości użytkownik jest zmuszony do usunięcie jednego z poprzednich klubów.
 3. Administrator/Moderator Serwisu może w każdej chwili usunąć Klub nie podając przyczyny.
 4. Administrator Klubu może zaakceptować lub odrzucić prośbę o przyjęcie do klubu.
 5. Administrator Klubu może w każdej chwili usunąć Użytkownika z Klubu nie podając przyczyny.

§ 10 Forum

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może korzystać z forum dyskusyjnego.
 2. Zakładając temat jego autor powinien upewnić się czy podobny temat nie został niedawno założony oraz założyć go w odpowiednim dziale tematycznym forum.
 3. Temat o treści obrażającej kogoś, faszystowskiej, wzywającej do nienawiści rasistowskiej itp. będzie usuwany, a jego autor karany blokadą Konta.

§ 11 Shoutbox

 1. Shoutbox został wprowadzony aby użytkownicy mogli się porozumiewać w czasie rzeczywistym.
 2. Zaśmiecanie SB czyli wszelkiego rodzaju powtórzenia wypowiedzi, zaproszenia itp. będzie karane blokadą Konta.
© 2022 LookMe.pl, wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały w profilu są własnością użytkowników, którzy zaakceptowali regulamin. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone materiały. Strona wygenerowana w 0.0193 s, cache: 2, zapytań do bazy: 0, core: 43 Agencja Reklamowa